Kad čovjek

Kad čovjek padne vlastitom krivnjom,
brzo se digne, kao da se ništa nije dogodilo.

A kad čovjek padne krivnjom drugoga,
neće se dići i tvrdoglavo će ustrajati, da ga digne drugi.

No mudro je, da i kad čovjek padne krivnjom drugoga,
postupa isto kao, da je pao vlastitom krivnjom.

KAD_COVJEK
KAD ČOVJEK