Sve do čega čovjek ima odnos, budi svijest u njemu

U čovjeku ne postoji automatska svijest, u čovjeku postoji samo njegov san

SVE-DO-CEGA-IMA-COVJEK-ODNOS,-BUDI-SVIJEST-U-NJEMU
SVE DO ČEGA IMA ČOVJEK ODNOS BUDI SVIJEST U NJEMU

S čime god je čovjek u odnosu, tek budi svijest u njemu. Biti svjestan sebe znači biti svjestan svojeg sna, a i sama savjest o sebi je samo san. Samo ako smo svjesni onoga što smo stavili ispred sebe, probudit će se svijest u nama.

Na početku ljudskog roda duh je bio u cijelosti snovit, zato je sve snovito bilo puno fluida, a sve istinito se je doimalo mrtvim. Ali samo ono što se u sebi doimalo mrtvim, budilo je svijest i oslobađalo duh od snovitih oblika.

Tvoj je život u to vrijeme u potpunosti prekriven sviješću, zato nijedna snovita ili vlastita slika u sebi više ne sadrži fluida. Tko danas stavlja snovitost ispred sebe, laže samome sebi i pravi se budalom pred svjesnim životom u sebi. Onaj tko daje prednost snu, griješi protiv života ili Duha Svetoga, jer zbog njega poput vječne tame pada na oči rađajućeg života u sebi.