Biti pravilan prema vlastitom nahođenju znači – biti manje koristan za život


Kada se držimo svojih ideja nalazimo se sami u pozadini –
prozreni smo.

Kada napustimo ono što je ispred nas,
dakle svoju želju, ideju, očekivanje,
životu je oslobođen put do nas i tako može postati naš sadržaj.