Doba dopunjenog vremena

Ništavilo vlastitog mjesta svakog čovjeka prisiljava na ispovijest

DOBA-NAVRSENOG-VREMENA
DOBA NAVRŠENOG VREMENA

U ovo doba se je vrijeme dopunilo sa spoznajom i sva vlastita ishodišta jedno za drugim padaju. Do sada je svatko imao priliku da sve postavi i govori prema vlastitom nahođenju, a Bog je šutio. Nerijetko se ljudi pitaju kako je moguće da se u svijetu dogodi toliko zla, ako Bog postoji. Bog je šutio, da bi u njegovom muku svatko mogao slobodno odabrati svoje ishodište, svoje činjenje i nečinjenje. A trenutak kada Će progovoriti, dolazi. Tada će svi samoprozvani i svi prepametni biti prevrnuti i izgubljeni. Mir će se naseliti u onima koji su do sada šutjeli, i nitko im neće moći oduzeti to veselje.

Svatko, tko je na tržnici smisla zgrabio svoj nesmisao i samome sebi se činio pametan, postat će svjestan kako naivan je bio, i nad provalijom vječnosti će mu se raspasti sve što je uzeo za svoju sigurnost. Samo onaj koji se bude mogao do krajnosti poniziti, opstat će, jer će njegova vlastitost biti pobijeđena. Neće više sam sebi odmjeravati cijenu, već će mu ju odmjeriti život.

Tada će se pokazati da je jedina istinita odgovornost ona koju ima čovjek pred životom, ne pred autoritetima i pred zakonima. Sve relativno bit će izbrisano i svatko će biti izložen suočavanju; bit će otkrivene sve spekulacije.