Currently browsing

travanj 24, 2016

Temeljna pogreška

… Ljudski je rod od samog početka u potpunoj zabludi, da sebi i predodžbi o sebi može izgraditi svoj svijet. U biti …