Temeljna pogreška

TEMELJNA-POGREŠKA
TEMELJNA POGREŠKA


Ljudski je rod od samog početka u potpunoj zabludi,
da sebi i predodžbi o sebi može izgraditi svoj svijet.

U biti u tom rodu svaki pojedinac svojim odnosom prema suljudima
ili stvarnosti pred sobom,
samome sebi piše posljednju presudu.