Naivnost

Nitko od tebe ne traži da budeš dobar u smislu sučovjekovih očekivanja – time samo čuvaš slabića u sebi

NAIVNOST
NAIVNOST

U tom razdoblju vrijeme je dopunjeno, zato sva vlastita ishodišta padaju jedna za drugim. Do sad je svatko imao priliku raditi i govoriti kako je želio, a Bog je šutio.

Nerijetko se ljudi pitaju zašto ima toliko zla u svijetu, ako Bog postoji. Bog je šutio kako bi u njegovoj šutnji svatko mogao slobodno odabrati svoje ishodište, svoje čini i prestajanje. Dolazi vrijeme kad će i Bog progovoriti, a tada će se svi samoprozvani i prepametni preokrenuti i izgubiti. Mir će se nastaniti u onima koji su do sad šutjeli i nitko im neće moći oduzeti njihovu sreću i radost.

Svi koji su na tržnici besmisla zgrabili svoj besmisao i smatrali se pametnim, shvatit će koliko su bili naivni i nad ponorom vječnosti će se razvodniti sve što su smatrali svojom sigurnošću. Opstat će samo ponizni koji će pobijediti svoju osobnost. Neće više samima sebi određivati cijenu, već će cijenu određivati život.

Tada će postati jasno da je jedina prava odgovornost ona koju čovjek ima prema životu, a ne prema autoritetima i zakonima. Sve relativno će se izbrisati i svi će se morati suočiti, konačno će se otkriti sve špekulacije.