Currently browsing

svibanj 23, 2016

Sigurnost

Postoji jedno sada – jedan duh koji sve uvija i tisuće odsjaja sadašnjosti Znaš li da kad žuriš kroz dane ili šutiš …