Snaga nevidljivog

Ti nisi vlasnik života, već samo mjesto u koje se život može sliti

SNAGA-NEVIDLJIVOG
SNAGA NEVIDLJIVOG

I ptica umukne  u kavezu, kako bi onda život mogao teći u vlasništvu tvojega?

Iluzija da smo vlasnici vlastitog života je najtvrđi i najdublji korijen u čovjeku. Svatko drži točku života u okupaciji i bavi se psihologijom svojeg života. Ljudi kroz priče ispovijedaju svoj život do suza, a uopće ga nemaju. Zbog prevare da je vlasnik svojega života čovjek postaje sebičan. Gospodin se pita:

Kamo da stanem kad su sva mjesta zauzeta?

Gospodin ti je dao dan kojeg živiš. Nitko i ništa nije živo samo od sebe pa nije ni Gospodin. Gospodin poštuje što ti poštuješ i ako ga ne poštuješ ne može ni On tebe jer ti si duša Gospodinova.

Nitko ne raspolaže svojim životom, ali može probuditi život u nekome i netko može probuditi njegov.

Život se skriva u Nevidljivom.

Nemaš oči da bi iskoristio vidljivo, već da bi našao i ispoštovao nevidljivo. Ako već ne vjeruješ u nevidljivo nemoj ga oskvrnuti.

Vlastita korist je poput janjeta u odjeći nevidljivog, a u njoj šakal skriven.

U vidjivome tražiš korist, a pred svime vidljivim si lažljivac, samo savjest ti govori o nevidljivom i postavlja na laž u svemu gdje tražiš samo svoju korist. Čovjek samo pred nevidljivim ne laže, ali nevidljivo danas nitko ne uzima u obzir jer savjest je mrtva u življenju vlastitog.

Ako dvoje živi u poštovanju nevidljivog, onda žive jedno u duhu, ako pak svatko živi svoj san nevidljivog ostat će stranci u igri blizina.

Nisi vlasnik ničega, ali snaga nad svim vlasništvima kojom pokušavaš ostvariti svoju veličinu u tvojim je rukama. Svatko, pa i najveći siromah, ima snagu njene milosti – snagu darivanja, ali i mač kojim se mogu oduzeti blizine.