Čovjek je samome sebi najveća nepoznanica

COVJEK-JE-SAMOME-SEBI-NAJVECA-NEPOZNANICA
ČOVJEK JE SAMOME SEBI NAJVEĆA NEPOZNANICA


Svaki je čovjek samome sebi nepoznanica,
zato mora drugima dopustiti da ga definiraju ili iscrtaju.

Nitko se ne može sam iscrtati –
samo ga netko drugi može odrediti ili otkriti.

Tko god da ima probleme,
uvijek ih ima sa svojim izmišljenim identitetom –
sa stvarnim identitetom nitko nema problema.