Currently browsing

lipanj 5, 2016

Pukotina u vremenu

… Ti si živuća pukotina u vremenu, umanjenik što se lovi u pribrojnik, ali uvijek i jedino u pribrojnik nekog umanjenika. … …