Posuda prava

Svoj čovjek će te nastojati uvjeriti – odan će ti pokazati put i veseliti se ako njime kreneš

POSUDA-PRAVA
POSUDA PRAVA

Svako pravo je ujedno i dužnost.

Pravo na život je ujedno i dužnost života –  pravo biti čovjek je ujedno i dužnost biti čovjek.

Ti si život koji prolazi – čovjek koji prolazi – pravo koje prolazi da bi u dužnosti rodilo pravo dano po Gospodinu.

Sve dok u sebi živimo pravo, drugoga opterećujemo dužnostima. Kad preuzmemo dužnost na sebe, dajemo drugome pravo na život.

Jedni drugimo smo puna posuda tajne prava na život i samo prazna posuda bremena dužnosti, ako živimo svoje pravo.

»Blago krotkima jer će nasljediti zemlju.«

Ljudi se međusobno prepiru i sve dok je tako život je pred njima prazna posuda i prepiru se ni za što. Tek kad počnu međusobno dijeliti jer imaju što dijeliti život se množi i krotkima se puni posuda prava na život.