Currently browsing

lipanj 2016, Page 2

Vlasnik u tebi

… Živimo u uvjerenju da svjesno oblikujemo svoj svijet i da je to naše neotuđivo pravo – poput vlasništva. Iako ga kao i …

Pukotina u vremenu

… Ti si živuća pukotina u vremenu, umanjenik što se lovi u pribrojnik, ali uvijek i jedino u pribrojnik nekog umanjenika. … …

Ništa još nije izgubljeno

Ništa još nije na horizontali – sve je prolazno i ništa još nije na vertikali – sve se rađa. Ništa još nije …

Sud

Sud uvjetuje sud, zato svaki sud uvijek počinje i završava u samom čovjeku Sud počinje u svijesti čovjeka, a uvijek se vraća …