Currently browsing

srpanj 4, 2016

Treptaj

Ti si nitko, ali ipak u svima drugima skriven kao jedan,… …a u onima koji se drže jednog u sebi svi su …