Currently browsing

srpanj 19, 2016

Tajna duha

Velik se skriva u malome i samo onaj tko pristaje na svoju malenost otkriva velikog Duh otvara putove, ali ostvaruje ih čovjek …