Zabluda

Postoje dva života i dvije smrti

ZABLUDA
ZABLUDA

Ti si život, a unutar tebe je smrt.

Čitav život živiš nesređeno stanje između života i smrti,

sve dok ne odustaneš i prihvatiš svoj poraz.

Sve se događa unutar tebe i u zabludi si, ako misliš da se moraš dokazivati izvana. Ništa još nije izvana sve dok se u čovjeku vodi bitka između izvana i unutra – bitka između života i smrti

Postoje dva života i dvije smrti – život u odnosu i život u tebi – smrt u odnosu i smrt u tebi, ali ostat će samo jedno – ono unutrašnje što će u vjeke vjekova otvarati sve izvana ili brisati sve unutra, kad u čovjeku sazrije jedno ili drugo.

Zapravo postoji jedna smrt i beskončno života pod slobodnim suncem tvojeg dopuštanja i jedan život koji čuvajući svoje svjetlo gasi sve i postaje beskonačna smrt oko svoje živosti.

Duh ti govori iz svega jer si u sebi pristao na smrt, a budući da zauzimaš mjesto životu ništa ne postoji i sve dolazi k tebi, postoje beskonačni oblici tvoje smrti. Jednim životom kojeg živiš možeš upaliti svjetlo svim oblicima života i tko njima vara druge, samome sebi gasi svjetlo.

Do sada se sve odvijalo jedan na jedan – tko je zauzeo mjesto života, drugome je uvjetovao smrt, a tko je pristao na smrt u sebi, drugome je otvorio mjesto života. Iako su svi odnosi koje si živio bili tek odnosi života i smrti u tebi. Istinski odnos koji otvara beskonačnost života ili smrti, rađa se u ovom trenutku i u njemu Gospodin sve podmiruje.

Isus je preuzeo smrt na sebe i apostolima dao druga imena –
imena smrti u njima samima, da bi po Njemu smrt prihvatili u sebi.

Ali nitko ne može nikoga promijeniti,
Već svatko sam može otvoriti srce čovjeka
U suosjećanju prema tami u sebi – prema tami pred sobom,
ima snagu upaliti svjetlo svemu,
ako samo ne brani neke oblike smrti kao vlastiti život.