Čovjek je jedini oblik duha koji može biti tašt

COVJEK-JE-JEDINI-OBLIK-DUHA-KOJI-MOZE-BITI-TAST
COVJEK-JE-JEDINI-OBLIK-DUHA-KOJI-MOZE-BITI-TAST

Samo čovjek može duhu u sebi oduzimati ili davati identitet. Sad je došlo vrijeme koje otvara unutarnje i svačija se duša može prepustiti duhu – životu u sebi. Zašto bi se čovjek sam mučio kad sve svoje tegobe može prepusti duhu koji će ga voditi. Ako se duh pobrinuo za travu, uredit će put i za čovjeka.

Dakle, kontrapunkt odnosa u zrcaljenju otvara prostore koje zauzima naša potraga. Kad su prostori beskrajni, život zaživi iz skrivenih kutaka našeg izbora.