Beskonačna tišina bez odgovora

Samo suosjećanja otvaraju vrata tišine u čovjeku

BESKONACNA-TISINA-BEZ-ODGOVORA
BESKONAČNA TIŠINA BEZ ODGOVORA

Tišina je jedini istinski dar života kojeg imaš,
ali nisi svjestan njegove vrijednosti.
Oholi mu se rugaju – odani ga poštuju.

Pravilo života se uvijek veže na beskonačno, iako beskonačno još nije izloženo, sve subjektivno stavlja na dovršeno i tako crpi beskonačno u sebi.

Sve dok su težišta odnosa na dovršenom ili u odsjajima možeš ga prema osobnom pravilu savladati, ali kad se težište odnosa prebaci na treću točku prevlada pravilo života snagom beskonačnoga u tebi dovršenom.

Ne živi život prema osobnim pravilima, nego prema pravilu života. Profesionalno je samo ono što činiš kako ti život kaže, a ne prema vlastitom nahođenju i to je jedina grana što postoji.

Ako se čovjek drži toga uvijek će biti na pravom mjestu u pravu vrijeme – ako će sam tražiti prava mjesta, uvijek će biti na pogrešnom mjestu i u krivo vrijeme.

Tišina je najduži val svemira. Čitav svemir je reakcija beskonačne tišine, ali bez odgovora, a čovjek je jedino biće koje može odvagati tišinu i tako roditi beskonačne sadržaje života.

Reakcija je uvijek točna, a akcija uvijek netočna.

Tišina je tvoja sloboda i tvoj izbor koji određuje sve akcije i reakcije u tebi. Na platnu beskonačne tišine čovjek može imati beskonačno akcija, a sa svima stvaralačke umjetne svjetove bez sadržaja.

Samovoljan čovjek sve započinje s akcijom i tako uzrokuje destruktivne reakcije. Odan čovjek reagira zdravo i sa svime čini konstruktivne reakcije. Reakcija je uvijek u odnosu s nekim ili nečim i toliko puno sadržaja koji donose mir – akcija je uvijek u suodnosu žurbe iz vlastitih praznina.

Čovjek koji u sebi miruje postaje odgovor tišine iz koje izvire i uvjetuje kontrapunktne reakcije. Čovjek koji tišinu ne drži u sebi stvara svijet akcije, a sve što mu se nađe na putu čini nesnošljive reakcije asimetrije u njemu samome.

Samo suosjećanja otvaraju vrata tišine u čovjeku
i u njima ustaju sadržaji nostalgije nekog proljeća
kao pokret neznajućeg u tebi.

Tvoj odgovor za nju, koja je u svemu beskonačna praznina,
samo u tvojem konačnom pristanku na nju beskonačne sadržaje života.