Currently browsing

kolovoz 18, 2016

Pogrešan smjer

Uvijek kada čovjek zatvara vrata pred drugim, zatvara ih pred vlastitim problemom – pred samim sobom Čovjek je jedino biće koje može …