Tvoj korak je dovoljan

Ljudi žele biti kopija najviše planine, a boje se rijeke što pod njom teče

TVOJ-KORAK-JE-DOVOLJAN
TVOJ KORAK JE DOVOLJAN

Čovjek može ići u miru pravila Gospodinova – tvoj korak u Gospodinu je dovoljan za pokriće života.

Dovoljna je tvoja vlastita težina – za život ne trebaš beskonačnu.

Da bih vječno živio je dovoljna tvoja vlastita težina, njome možeš odmjeriti svaki odnos. Svatko ima svoju vlastitu težinu – svoje pokriće po Gospodinu. Ako se odrekneš vlastite manifestacije, ništa joj ne oduzimaš, samo živiš život punom težinom. S druge pak strane, ako u manifestaciji tražiš beskonačnu težinu, gubiš vlastitu, a time i pokriće po Gospodinu.

Čovjek koji je izgubio vlastitu težinu u tuđem pulsu traži svojeg, a u njega polaže samo breme vlastitog. Svaki puls života ima svoj antipuls.

Preuzmi težinu svojih očiju na sebe kako bi bio siguran u ono što vidiš. Preuzmi težinu svojih misli na sebe kako bi shvatio. Preuzmi na sebe svaki trenutak jer ne postoji ništa što tvoja težina ne bi mogla odmjeriti. Ne oslanjaj se na druge jer oni nemaju ništa s tobom – s time što sam moraš odmjeriti.

Kao što čovjek ima svoju težinu i puls i svemir ima vremenski puls koji je proporcionalan različitim valnim duljinama. Život je automatski točan u svemu, ali točnost je relativna mjera, pomaknuta u odnosu jedno na drugo. Samo je čovjek točna mjera koja može i mora preuzeti vlastitu težinu na sebe, neovisno o drugoj osobi i na taj način pomoću svojeg pokrića odmjeriti točnost automatskog.

»Srušite taj hram na  ramenima jedan drugoga, u tri dana ću vlastitom težinom sagraditi nov«.

Čovjek je prema Gospodinu rođen s punom težinom pokrića, ali što više odgovornosti za svoj život prenosi na suljude, ostaje mu manje težine i snage za djelovanje ili pokriće života.

Sve što radimo vlastitom voljom odlazi u protutežu – svakoga će pogubiti vlastita protutežina, a ne beskonačna. Čim braniš svoje lice, kršiš pravilo Gospodina i budiš anti-puls života. Sve što radiš s vlastitom punom težinom Gospodin blagoslivlja beskonačnošću.

Pravi prijatelj si samo prijatelj s punom težinom – prijatelj vremenu, predmetu, čovjeku. Sve što radiš, radi s punom težinom, jer mjeru određuje život, a ne čovjek. Ako je tvoja težina nedovoljna ili nepotpuna, aktiviraš protutežu u kojoj ćeš tonuti. Preuzmi vlastitu težinu na sebe i odmjerit ćeš svoj život.

Život će ti se u život vraćati. Sve što gledaš je život koji čeka svoj puls. I ti si rođeni puls Gospodina što spava – puls života što spava.

Život pulsira u Nevidljivom, zato ne špekuliraj s vidljivim jer vlastitim mjerilima u svemu postaješ stranac bez težine i na kraju postaneš stranac samome sebi.

Tvoja težina je dovoljna, ali ne posjeduješ je da bi njome špekulirao. Špekulacijama postaješ stranac sebi i svemu. Počet će otuđivanje jer će se aktivirati antiniz iz svega što si na vagi života vagao u svoju korist. Sve u antinizu teče u daljine, a kad bi koristio svoju punu težinu, teklo bi u blizine.

Ljudi nisu svjesni da život može teći i u antipuls, jer je do sada tekao s odmakom ili iz tuđeg pulsa. Život nije tekao ujednačeno pa zato nije ni pulsirao, nego se vagao na kutu rođenja i smrti – na kutu 45°. Sada će puls života teći isključivo iz vlastitog pokrića ili istovremeno s uvjetovanim. Kad se aktivira puls života istovremeno krene i antipuls.

Križ ovoga svijeta je križ odmaknute točnosti – križ ovoga svijeta je tvoj križ – križ tvoje izmjere u Gospodinu. Preuzmi križ ovoga svijeta na sebe i teret će pasti … jer tvoj korak u Gospodinu je dovoljan da pomakne što je odmaknuto i probudi puls beskonačnosti u tebi.