Krijesnice

KRIJESNICE
KRIJESNICE


Tvoja savjest je uvijek znala sve,
a tvoja svijest je samo u snovima tražila put iz tame,
ali jedina tama si ti koji snovima prekrivaš savjest
i misliš da postojiš jer sanjaš.

Tvoja savjest je tvoj put iz tame,
a tvoja svijest samo graničnik tvojih snova,
kojima crtaš zrake svjetlosti na tamna polja nesavjesnosti,
gdje inače ne bi bilo ničega.

Snovi su svijet svake duše, jer duša sluti svjetlost,
ali samo savjest zna put do nje.
Zato sanjaj, ali ne prekrivaj savjest svjetlom svojih snova,
već osluškuj tišinu u sebi, samo ćeš u njoj čuti glas savjesti.

Ovako ili onako si tama,
možeš se stopiti sa snovima, a možeš i otvoriti svoje dlanove
i na nebu tvoje tame krijesnice će paliti svoja svjetla
i grijati ti srce.

Zato, ne boj se tame
i dopusti drugome da svjetli u tvojim dlanovima,
jer u sebi smo svi samo jadne krijesnice,
a u dlanovima jedni drugih svjetlo.