Polovica svega kroz sve


Ozdravit ćeš kroz sve,
što ćeš pustiti kroz sebe
i obolit ćeš po svemu,
što nećeš moći pustiti kroz sebe.

POLOVICA SVEGA KROZ SVE
POLOVICA SVEGA KROZ SVE

Čovjek je sve koji može ići kroz sve, ako pristane na ništa. Čovjek je ništa koje se odražava u svemu i zato ne može kroz ništa, jer ništa ne ide kroz njega.

Svjetlost nije kompatibilna ni sa čime – ništa ne može spustiti kroz sebe, zato se u svemu odražava. Čovjek je kompatibilan sa svime, sve može ići kroz njega, ali samo ako on sam ne ide kroz sve u odraz vlastitog postojanja.

Čovjek je jedino biće koje bježi od samoga sebe. Beskonačnom brzinom – bržom od njega samoga u svemu u što se odražava, postoji kao čovjek u svemu, iako još ništa nije porođeno u njemu. Postoji kao odraz Čovjeka na križu neporođenoga, koji Je pristao na vlastitu tamo ili nepoznanicu čovjeka u sebi i Postavio graničnik izmjere čovjeka – da bi čovjek mogao biti, a ne u svemu samo bežati od sebe.


Prapovijest bila je oduvijek odmjerena u čovjeku,
a čovjek u prapovijesti, ako ju prihvaća, tek sada.