Currently browsing

siječanj 14, 2017

Čovjek

Čovjek sanja o sebi uglavnom na račun drugih Čovjek je biće koje se tek rađa. Jedino je biće u kojom se vječni …