Lice života

Tko preuzme lice smrti na sebe, u svemu postaje lice života

LICE-ŽIVOTA
LICE ŽIVOTA

Tajna djelujućeg kvanta u kvantu je život u vrtlogu smrti
i smrt u vrtlogu života.
Do sada smo bili u zajedničkom vjetru svega, koji zapravo nikoga nije zahvatio
jer smo bili samo kvant u kvantu, lica ničega u vjetru svega.
 …

Nikakvih veza nije bilo, ni bližnjih ni stranaca, ali uvijek je bilo samo nevidljivo lice života, potopljenu u tajnu nerazriješenog kvanta u kvantu.

Čim se oko bilo čega trudiš u ime svoga lica, dohvatit će te vrtlog smrti snagom tvojeg truda jer sam si licem smrti prekrio lice života. Samo te trud u ime lica života može zaštititi od vihora smrti u tebi.

Tko je trudom sve tražio za sebe, druge je darovao na žrtveniku svojeg lica, a u njemu samo vjetar smrti. Tko je sebe darovao, za druge je tražio i u pronađenom licu života zaboravljao na svoju žrtvu i trud.

Što više braniš svoje lice, bliže si vrtlogu života, a u njemu samo smrt. Samo ako napustiš svoje lice, vjetar smrti ne može do tebe.

Tko preuzme lice smrti na sebe, u svemu postaje lice života.

Smrtonosni vrtlozi divljat će kroz ovaj svijet – zašto bi im se približio kad imaš na raspolaganju beskonačan prostor u kojem možeš napustiti prostor svojega i maknuti se?

Tko brani svoj život, ubit će život u vrtlogu, a tko pusti svoj život iz ruku, otrgnut će ga dlanovi života iz ruku vrtloga smrti.