Currently browsing

veljača 5, 2017

Pomak

Čovjek u sebi nosi svojstva svih oblika … Ni sa čime nisi u razlici, ali si u svemu ti sam jedina razlika …