Zaokruženje

Tajna rođenja je tajna zaokruženja jednog u drugom

ZAOKRUŽENJE
ZAOKRUŽENJE

Svi su se oblici zaokruživali jedni u drugima i zato ustali i opstali kao rođenje novoga. Samo je čovjek rođen sa sviješću koja mu dopušta da napusti svoje rođenje i otvori krug jedno drugog i tako pokrije rođenje svih oblika koji su jedni u drugima ne znajući tražili drugu stranu, a u sebi ostali bez kruga pokrića.

U trenutku kad se čovjek zaokruži sa samim sobom, njegova duša umre.

Čovjek u igri vlastitih predodžbi sve zaokružuje, a um je dobio zato da bi svaku vlastitu predodžbu mogao iz parnog staviti u neparno i tako služiti svemu i svakome u parnom.

Ovaj svijet je igra u kojoj se sve zaokružuje sa samim sobom jer čovjek je u svojoj igri postao potpuno zaokružen samim sobom. Čovjek sve više glumi blizinu, a u dušama su zapisane daljine jer u ovoj igri više nema mjesta za dvoje i u njoj umire ovaj svijet.

Onome koji je dovršio krug svega u punoću vlastitog, vrijeme koje sve zaokružuje na drugoj strani crta prazninu. Onoga koji nosi breme vlastite praznine, druga strana blagoslivlja punoćom svega.

Uvijek je postojala samo druga strana, a ti si jedini istraživač koji može napustiti svoju stranu ili prividno rođenje i otvoriti stvarni krug ili rođenje svega.

Duša koja slijedi duh Istinskoga, bit će u duhu vraćena Gospodinu.

Kvant je tajna Boga ili Onoga kojeg nema, sve dok Onaj kojeg nema ne postane tajna kvanta v kvantu ili zaokruženje jednoga u drugom.


Tajna rođenja je tajna zaokruženja jednoga u drugom,
a u istoj tajni gorčina smrti zaokruženja sa samim sobom.