Smisao

SMISAO
SMISAO


Smisao čovjekova života je spoznaja
i na kraju priznanje i prihvaćanje samoga sebe.

U ishodištu je svatko u sebi beskonačan monolog –
beskonačna nemoć.

Dva se čovjeka ne mogu razumjeti i prihvatiti
ako barem jedan nije sposoban prihvatiti vlastiti monolog,
da bi s drugim mogao tvoriti dijalog.

Ako bi oba u sebi prihvatila vlastitu nemoć,
bili bi jedan s drugim u savršenom miru
i spontano bi tajna života među njima postala jedno.