Istinska sloboda

ISTINSKA SLOBODA
ISTINSKA SLOBODA


Poštenje znači odustati od utrke za sebe
i položaja do kojeg nas ta utrka vodi.

Jednostavno poštujmo danu situaciju,
trenutak u kojem nešto ili netko stoji pred nama
i nagovara nas.
Na taj način dopuštamo i poštujemo sam život.

Ne tražimo od drugih da poštuju nas,
već mi poštujmo njih,
bez obzira poštivali li nas oni ili ne.

Tada ćemo tek biti istinski slobodni.