Currently browsing

ožujak 26, 2017

Suputnik

Koliko ustraješ na istome u sebi, toliko si u drugome stranac … Prvi i zadnji suputnik na svim tvojim putima. Ako si …