Neugasivo svijetlo

NEUGASIVO-SVIJETLO
NEUGASIVO SVIJETLO

Ljudi smo u ovom životu svaka za sebe utjelovljena duša,
a duh među nama je jedan isti za sve.

Zato između dvoje koje si je na raspolaganju,
gori svijeća jednoga duha,
a princip onoga koji gasi to svjetalce ubija fluid života.

Što je čovjek manji,
dublje ulazi u tišine duha,
a onaj koji je beskonačno malen
ulazi tamo gdje nitko ne može,
sve dok nije bezgranično odan.

Ono svjetlo koje nitko ne može ugasiti
je u jednosti duha u nama Isus Krist