Tama ili svjetlost

TAMA-ILI-SVJETLOST
TAMA ILI SVJETLOST


Svaki čovjek može biti tama ili svjetlost.
Svaki čovjek može biti drugom čovjeku pogled u život ili u smrt.

Za toliko, koliko smo čovjek, ničiji nas lik ne može prevariti,
jer nas čuva Duh otvorenosti snagom naše iskrenosti.