Currently browsing

lipanj 3, 2017

Jedini

Većina bira lakši put, ali na njemu pred svime ostaje stranac … Ti si vrijeme jedinoga u svemu i svega u jedinom. …