Nepodmiren račun

NEPODMIREN-RACUN
NEPODMIREN RAČUN


Što više čovjek sam u sebi nekoga ili nešto izmišlja,
više se udaljava od svoje biti.
Kad samome sebi prizna da ne zna tko je,
barem ne kopa grob za svoju dušu.

Ako čovjek radije umre, nego prihvati svoje stanje, umire uzalud.
Čovjek je u konačnom smislu dužan prihvatiti svoje stanje.

Nije dobro, ako čovjek ode od nečega
zato što ne može prihvatiti svoj svakidašnji križ ili svoje stanje.
Tada njegov račun ostaje nepodmiren.

Ako te od nekoga odvoji život, možeš otići.
Ali kad odeš zbog vlastitih pravila, znaj da griješiš.

Zato prihvati svakodnevne probleme i prepoznaj ih kao svoje,
bez protuargumenata i ljutnje.