Dva načela

DVA-NACELA
DVA NAČELA


»Neka ne zna ljevica, što joj radi desnica«

Onoga koji nije svjestan može iz hipnotičnog sna ovostranog svijeta
probuditi svaki desni koji ga je dopustio.
A desni koji živi na račun onih koji nisu svjesni,
po lijevima pada u zamoran san hipnotičnog stanja nevidljivog svijeta.

Tako će se ovaj svijet dijeliti
iz nevidljivog u vidljivo i obratno,
u sve vijeke vjekova.

Lijevi će ustati po dva načela,
po Njemu koji čeka dopuštenje na desnici Božjoj
i svima koje je u neznanju ovoga svijeta dopustio kao desne
i obratno.