Budite poput djece

BUDITE-POPUT-DJECE
BUDITE POPUT DJECE


Djecu djetinjstvo ujedinjuje
jer ne žive princip na djetinjstvo,
već djetinjstvo žive u principu.