U onome koji pristaje na krutost, krutost nestaje

U-ONOME-KOJI-PRISTAJE-NA-KRUTOST-KRUTOST-NESTAJE
U ONOME KOJI PRISTAJE NA KRUTOST, KRUTOST NESTAJE


Svojom ju odanošću poništava.

Čovjek može biti odraz sve krutosti ovoga svijeta
i obratno – može cijelu paletu krutosti preuzeti na sebe.