Matematika stvaralaštva

Osnovno matematičko pravilo se manifestira u svim pojavnim oblicima

MATEMATIKA-STVARALASTVA
MATEMATIKA STVARALAŠTVA

Osnova ili duh je beskonačnost svih mogućih suprotnosti. Možemo ju prikazati pomoću matematičkog obrasca koji može imati nebrojeno formi i oblika. To je savršeno matematičko pravilo koje određuje formu svim stvorenim oblicima. Da osnova nije točno određeno pravilo ili zakonitost, svemir bi bio potpuni kaos proizvoljnih pravila i ne bi bio uređen po točno određenim zakonitostima i ravnotežama od kojih nema nikakvih odstupanja, jer ništa ne bi moglo opstati.

Osnovno matematičko pravilo se manifestira u svim pojavnim oblicima – najprije kao valovanja, zatim kao svijet atoma, nežive prirode i na kraju kao svijet žive prirode sa svojim vrhuncem, čovjekom.

U osnovi spavaju svi mogući oblici koji se neprestano pojavljuju i gase prema pravilu suprotnosti – svaki oblik s jedne strane realizira svoju suprotnost na drugoj strani. Trokut s prve strani realizira obrnuti trokut na drugoj strani, itd. Kad se dvije suprotnosti dotaknu, pojavi se prvo ogledalo i s njime prvi pojavni oblik, a to su valovanja. Prvo ogledalo je prva podjela, polovica osnove.

Do druge podjele, tj. drugog ogledala, dolazi kad se dotaknu dvije suprotnosti u prvom ogledalu. Tada nastupa prvo zaokruženje, svijet atoma, tj. pravilo kruženja. To je svijet nežive prirode.

Treća podjela, odnosno treće ogledalo, nastupa kad se dodirnu dvije suprotnosti u drugom ogledalu. To je svijet žive prirode koja je polovica atomskog svijeta, odnosno svijeta nežive prirode.

Čovjek je posljednje biće u trećem ogledalu, zato rađa novo ogledalo, tj. on sam je ogledalo. Krug je simbol čovjeka. Jedino krug nema svoje suprotnosti i jednak je s obje strane, zato evolucija završava sa čovjekom.

Čovjek nema povratnu informaciju, ali radi ravnoteže mora pokriti sva pravila pod sobom – pravilo žive prirode, atomskoga svijeta i svijeta valovanja – kako bi pokrio osnovu.