Currently browsing

lipanj 2017, Page 2

Trojedinost vječne jednosti

Čovjek je kroz dvostruki odsjaj samoga sebe bio čovjek poput Abela i njegova brata Kaina Isus se u pustinji odrekao prvog, a …

Tišina nije mjerljiva

… U osnovi je svatko od nas tišina. Kad se tišina uzburka i razgiba u zvuk, unutarnja snaga se u svakom čovjeku …

Jedini

Većina bira lakši put, ali na njemu pred svime ostaje stranac … Ti si vrijeme jedinoga u svemu i svega u jedinom. …