Prirodno i osobno ogledalo

PRIRODNO-I-OSOBNO-OGLEDALO
PRIRODNO I OSOBNO OGLEDALO


U prirodi je sve poput vijka s dvanaest navoja.
Samo je kod čovjeka privijen do šestog navoja (a sedmoga dana je odmarao) –
dakle rođen u prirodnoj ulozi
šest navoja života i smrti prirodnog ili osnovnog ogledala (izvorni grijeh).
Preostalih šest svatko doživljava u svojem ili osobnom ogledalu.

Ako je čovjek odan i sekundaran,
vidi druge u ogledalu s dvanaest navoja života
i u sebi nosi savjest šest navoja prirodnog ogledala.

Ako je primaran, nevidi druge u ogledalu,
samo sebe sa šest navoja prirodnih ogledala drugih.

Savješću prema sebi u ogledalu odvija svoj vijak sve do svoje dvanaeste osobnosti,
do bijelih odora svojega kraljevstva.

A kraljevstvo je samo Njegovo i On je jedini Sin Božji.