Ovaj svijet nije tvoj dom

OVAJ-SVIJET-NIJE-TVOJ-DOM
OVAJ SVIJET NIJE TVOJ DOM


Sve oko tebe i sam u sebi znaš,
da ovaj svijet nije naš dom,
a sve žuri dokle može –
na slijepo putovima svojeg traženja.

Snijeg kopni a putovi stare
poput ledenjaka na sjeveru i jugu.

U njima nema prolaznosti, prolaze samo putovi.
Sve dok sjever vodi prema jugu
ti si nositelj vatre.

Kad sam postaneš svjestan da ovaj svijet nije tvoj dom,
prijeći ćeš svoj ekvator i krenuti kući.