Odnos čovjeka i životnog zakona

ODNOS-COVJEKA-I-ZIVOTNOG-ZAKONA
ODNOS ČOVJEKA I ŽIVOTNOG ZAKONA


Postoji samo odnos između čovjeka i životnog zakona.

Budući da je svaki čovjek rođen iz ničega ili duha,
ni za koga ne možemo tvrditi da je rođen kao dobar ili loš.

Zloba je manifestacija agonije
u kojoj se nađe čovjek
koji ne može prihvatiti nepoznanicu o sebi
i pada pod njenim teretom.

Što više gradi, usavršava i polira sliku sebe,
istovremeno se u njemu javlja ponor u kojega se strovaljuje.
Agonija koja pritom raste čini čovjeka sve okrutnijim.

Čovjek koji ima snage prijeći preko praga svojega priznanja,
ne mora više brinuti o sebi ili svojem imenu.
U tom trenutku će priznati da je samo nemoćan čovjek
i u njemu počinje proces koji ga vodi u slobodu,
a s time i u dobro.