Currently browsing

kolovoz 15, 2017

Posljednji put

… Duh Istine će se pojaviti u uvo vrijeme, ali ne kao čovjek – kao riječ na putu čovjeka, koja se rađala …