Posljednji put

POSLEDNJI-PUT
POSLEDNJI PUT


Duh Istine će se pojaviti u uvo vrijeme,
ali ne kao čovjek – kao riječ na putu čovjeka,
koja se rađala sve do sada, do svojeg ispunjenja.

Aktivirat će se i pravilo duha,
unutar kojeg je do sada svaka duša projicirala svoj svijet.

Otvorit će se teške rane svake duše
i Duh Istine bit će mast za smrtne rane
na posljednjem putu svakog čovjeka.