Krug vremena

KRUG-VREMENA
KRUG VREMENA


Vrijeme je prije nego jest,
vrijeme sve rastavlja i sastavlja.
Ono je temeljni kamen svega,
ništa se ga ne dotiče, samo se vrijeme dotiče odnosa.

Vrijeme teče u krug u dva smjera,
u smjeru rastavljanja do temelja ili u smjeru sastavljanja.
sve što na jednoj strani sastavlja, na drugi rastavlja i obratno.

Svatko je u sebi san na rubu vremena stvarnosti,
po kojem hoda i rastavlja ili sastavlja svoj san.
Nitko ne može preživjeti u tuđim snovima,
a svatko je nekom drugom mjesto stvarnosti.

Tko sanja vlastite svjetove udaljava se od ishodišta,
a tko ima otvorene oči rasčlanjuje
i u krugu vremena ide prema ishodištu stvarnosti.

Sve dok se nalazi na rubu vremena stvarnosti čovjek može sanjati,
a kad se u centru stvarnost susretne sa snovima, vrijeme će probuditi onog koji sanja.

Spoznaja je rasčlamba vreme do temelja i dana je svakome
tko u sebi ne izigrava vrijeme slikama iz snova.
Sve što je zaokruženo ima svoj centar.
Spoznaja je centar vremena, njome se sve raspliće iz zamke sna.

Čovjeku je dano vrijeme da se rastavi
i prihvati ishodište ili vrijeme bez predviđanja.