Viđenje

VIĐENJE
VIĐENJE


“Otac u meni i ja u Ocu”
Nevidljivo u meni i ja u nevidljivome,
jer vidljivog sam se odrekao
i čekam da me Nevidljivo pokrije –
da Nevidljivo u Nevidljivom ustane u Vidljivo.

Na ovome svijetu nitko nije ničije viđenje,
svi smo nesvjesno samo viđenja zrcala.
Svojom savješću pozivamo se u uzajamna viđenja–
iskrenošću ljubavi,
ili u vlastita viđenja – sebičnošću zrcala.

Kad bi vjernik Mariji uvjetovao viđenje,
kao što je ona njemu, među njima bi nastala stvarnost
i više ne bi bilo ogledala,
jer bi se iz njihovog prihvaćanja vlastite osnove, Nepostojanja,
izvan vremena i prostora rodilo vječno Postojanje.