Opticaj Božje prisutnosti

OPTICAJ-BOŽJE-PRISUTNOSTI
OPTICAJ BOŽJE PRISUTNOSTI


Sve oko nas kao i mi sami
čini izolaciju opticaja Božje prisutnosti –
u nebrojeno boja i oblika.
A naši su svjetovi samo korisnici
s podsvjesnim osiguračima.

Isus se odrekao izolatora vlastitog identiteta
i jedini je do sada pred sobom priznao
i ispoštovao Božju prisutnost kao jedino u svemu.

A kad to učini netko drugi,
slijedi velika katastrofa –
kratak spoj i vatra svih izolatora.