Ključ do Boga

KJUC-DO-BOGA
KLJUČ DO BOGA


Nemojmo tražiti Boga u vlastitim predodžbama,
već neka nam ključ do Boga bude svatko koga sretnemo na našem putu.