Prosipanje Svetoga Duha

PROSIPANJE-SVETOGA-DUHA
PROSIPANJE SVETOGA DUHA


»Posljednjih dana prosipam Sveti Duh
po cijelom ljudskom rodu«,
govori Gospodin.

U vrijeme kad se po osmini otvori cjelina,
jedan će primiti obraz na obraz vlastite histerije,
a drugi beskonačnost svojeg obraza vlastitog mira.

Drugim riječima – jedan će imati san na san,
a drugi stvarnost na stvarnost
i nitko neće imati zajednički san ili stvarnost.