Sve pred tobom

SVE-PRED-TOBOM
SVE PRED TOBOM


Nisu potrebni sateliti u svemiru,
sonde u moru,
mikroskopi s milijunskim povećalima…

Samo jedno je potrebno:
svijest da je
sve ispred tebe, a i ti pred svima
sa zatvorenim očima

I sanjaš sam sa sobom,
umjesto da gledaš

A u tvom snu
te opet ruši onaj kojeg gledaš,
sve dok srce ti ne otvori oči.