Currently browsing

srpanj 21, 2018

Vjetar si, koji vije  

… Radosti bi imao, ako bi druge radovao kao sebe, ako bi svoj krug zaokružio drugima na radost, a ne za sebe, …